Melingriffith 4 – Beginner Band


Would you like to give your child a hobby for life?

Music is a great way to meet new friends and provides the opportunity to mix with like-minded children. City of Cardiff (Melingriffith) is a great organisation that caters for brass players of all abilities and ages. Playing in a group with other children not only helps to accelerate the learning process, but will also improve social skills, self-esteem, and self-confidence. Come to the Village Hall in Tongwynlais on Sunday nights between 5:30 and 7 pm.

Download our flyer

For more information, contact Samantha Herman on 07780902007 or email m4@melingriffith.co.uk

Hoffech chi rhoi diddordeb gydol oes i’ch plentyn?

Mae bod yn aelod o fand pres yn ffordd gwych o greu ffrindiau newydd ac i gymysgu a phlant cerddorol tebyg. Mae band pres Dinas Caerdydd yn cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc i greu cerddoriaeth beth bynnag yw eu safon. Mae chwarae mewn grwp cerddorol yn ffordd gwych o gynnal diddordeb plentyn ac i hybu gwelliant cyflym yn y chwarae. Mae hefyd yn dda i’w hunan hyder ac i’w sgiliau cymdeithasu. Dewch i neuadd bentre Tongwynlais bob nos Sul rhwng 5:30 a 7 yh.

Lawrlwythwch ein taflen

Am ragor o fanylion ewch i’r wefan www.melingriffith.co.uk neu cysylltwch a Samantha Herman ar 07780902007 neu e-bostiwch m4@melingriffith.co.uk

 

Musical Director

Gareth Jones

 

Band Manager

Sam Herman

 

M3 & M4