Melingriffith 3 – Youth Band


Would you like to give your child a hobby for life?

Music is a great way to meet new friends and provides the opportunity to mix with like-minded children. City of Cardiff (Melingriffith) is a great organisation that caters for brass players of all abilities and ages. Playing in a group with other children not only helps to accelerate the learning process, but will also improve social skills, self-esteem, and self-confidence. Come to the Village Hall in Tongwynlais on Sunday nights between 5.30 and 7 pm.

Download our flyer

For more information, contact Andrea Herman on 07810064608 or at m3@melingriffith.co.uk

Hoffech chi rhoi diddordeb gydol oes ich plentyn?

Mae bod yn aelod o fand pres yn ffordd gwych i greu ffrindiau newydd ac i gymysgu a phlant cerddorol tebyg. Mae band pres Dinas Caerdydd yn cynnig cyflaeoedd i blant a phobl ifanc i greu cerddoriaeth beth bynnag yw eich safon. Mae chwarae mewng grwp cerddorol yn ffordd wych i gynnal diddordeb plentyn ac i hybu gwelliant cyflym yn y chwarae. Mae hefyd yn dda i’w hunan hyder ac i’w sgiliau cymdeithasu. Dewch i neuadd bentre Tongwynlais bob nos Sul rhwng 5.30 a 7 yh.

Lawrlwythwch ein taflen

Am ragor o fanylion ewch i’r wefan www.melingriffith.co.uk neu cysylltwch a Andrea Herman ar 07810 064608 neu e-bostiwch m3@melingriffith.co.uk

 

Musical Director

Carol Flanary-Davies

 

Band Manager

Andrea Herman

 

Soprano Cornet

Edward Taylor

 

Cornets

Rhodri Parker*

*Principal*

Aleric Laidlaw-Else
Catrin Jones
Elise Davies
Eleanor Foster
Manon
Iestyn
Madog
Gethin
Owen
Iwan
Ieuan
Tianna

Horns

Atalya Edwards
Emily Williams
Keynaan Edwards
Brychan
Erin Davies
Anouk Laidlaw-Else

 

Baritones

James
Elis Williams
Ceri Griffin

Euphoniums

Elis Dafydd
Cai Killen

Trombones

Harry Williams
Idris Killen
Jack Beynon
Olivia Olphert

 

Eb Bass

Oliver-Gywn Williams